Sau đơn hàng đầu tiên 50 áo được ký vào ngày 15/12/2020, công ty TNHH Quốc Tế Vina Mask tiếp tục ký đơn hàng gần 400 áo với công ty TNHH Yoca Việt Nam. Đơn hàng đã được bàn giao trong vòng 2 tuần.

Bàn giao đơn hàng 400 áo cho công ty Vina Mask

Bàn giao đơn hàng 400 áo cho công ty Vina Mask

..................................


Bàn giao đơn hàng 400 áo cho công ty Vina Mask

Cảm ơn ban lãnh đạo đã lựa chọn Yoca.vn làm nơi sản xuất.